Spar penge med online måling af dit forbrug

Spar penge med online måling af dit forbrug

For at imødegå fremtidens klimaudfordringer, som de seneste årtier er blevet tydeligt for alle, er det blevet besluttet, at alt forbrug i fremtiden skal fjernaflæses. Udfasningen af de manuelle målere er allerede påbegyndt og endda fuldført i mange huse og etageejendomme, og skal være tilendebragt når vi rammer 2027. 

Dermed er det slut med at stå og fumle med besværlig aflæsning af varme, vand, el og gas. Gas  er især i ældre etageejendomme i de store byer stadig meget udbredt til madlavning, da der på den tid ejendommen blev bygget ikke blev lagt stærkstrøm ind. Dette tog udgangspunkt i, at man endnu ikke havde opfundet det elektriske komfur, som kræver mere strøm end andre elektriske installationer. 

Følg med online og spar 

Den online aflæsning af forbrug er godt nok et lovkrav med EED, som er en forkortelse for Energieffektivitetsdirektivet, men faktisk er det en fordel for de fleste borgere, da man med apps og andre online løsninger kan følge med i sit forbrug på daglig basis. Hermed har man mulighed for at fintune sit forbrug og ofte vil man opleve, at der nærmest går sport i at nedbringe forbruget ved f.eks. at slukke for vandet, når man børster tænder, skrue ned for varmen, når man tager på lang weekend eller slukke lyset, når man forlader et rum. 

Måske tænker du, at det jo kun batter noget, hvis man er en familie med mange børn, men også husstande med en eller to personer vil kunne se udsving i forbruget og dermed spare penge. 

Der er altså store fordele for både borgerne og klimaet ved at benytte online forbrugsmåling. Der er ingen tvivl om, at dette tiltag er et stort skridt på vejen i den grønne omstilling, som er så nødvendig for at sikre fremtidige generationer mod klimaforandringernes skadevirkninger.